Theo đó, Chính phủ có nhiệm vụ chỉ đạo đối với Bộ Công an thực hiện một số giải pháp về công tác điều tra các vụ án xâm hại trẻ em như:

- Ban hành Quy định về điều tra thân thiện trong các vụ án xâm hại trẻ em.

- Đẩy mạnh triển khai mô hình “Phòng điều tra thân thiện” tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Ban hành và triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em cho Điều tra viên.

Như vậy, để đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều tra các vụ án xâm hại trẻ em, Bộ Công an cần chú trọng việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho Điều tra viên và đẩy mạnh triển khai mô hình “Phòng điều tra thân thiện”.

Nghị quyết 121/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 121/2020/QH14.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer