Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự chỉ được khai thác, sử dụng qua mạng máy tính nội bộ và thông qua văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp. Đối tượng được khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Cơ quan xây dựng, thu thập, cập nhật thông tin và duy trì cơ sở dữ liệu khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình; cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp…

Ngoài việc lưu trữ bằng hồ sơ giấy, tài liệu, dữ liệu thi hành án hình sự còn được lưu trữ dưới dạng điện tử, thông qua việc số hóa hồ sơ chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp và tài liệu nghiệp vụ bằng giấy… Khi có có sự sai lệch về nội dung giữa 02 dạng dữ liệu này, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự phải tiến hành kiểm tra, xác minh để điều chỉnh lại.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/6/2020.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 59/2020/NĐ-CP​ 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer