Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Theo đó, người lao động làm công việc xây dựng, vận hành, kiểm định và sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện chỉ cần được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện mà không cần phải có Thẻ an toàn điện như quy định cũ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, sát hạch về an toàn điện cho người lao động. Việc cấp Thẻ an toàn điện cho người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Điện lực.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV sẽ được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 51/2020/NĐ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer