Ngày 20/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, thời gian xem xét, phê duyệt quyết định tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ tối đa là 03 ngày, tính từ ngày cơ quan chủ quản nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để cứu trợ bao gồm: Tờ trình; Văn bản của Bên viện trợ thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ, danh mục các khoản viện trợ (có kèm bản dịch tiếng Việt); Các tài liệu khác liên quan đến khoản viện trợ.

Bên tiếp nhận viện trợ có thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ bằng tiền (thực hiện theo thỏa thuận viện trợ hoặc theo yêu cầu quản lý). Trong trường hợp các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước thì Bên tiếp nhận viện trợ có thể mở tài khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 50/2020/NĐ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer