Ngày 15/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Theo đó, từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thêm nhiều công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Khí tượng thủy văn, bao gồm:

Thứ nhất, tuyến đường cao tốc tại khu vực thường xuyên có thời tiết nguy hiểm được xác định theo phân vùng rủi ro thiên tai do Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố và được cập nhật định kỳ 3 năm/lần....

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 48/2020/NĐ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer