Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, Danh mục dữ liệu mở phải được rà soát, sửa đổi theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần và dữ liệu mở đã công bố theo danh mục phải được cập nhật hoặc bổ sung trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố.

Ngoài ra, việc công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước phải bảo đảm không tiết lộ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ liệu mở gây ra, đồng thời tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật....

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 47/2020/NĐ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer