Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam.
Theo đó, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quốc tịch gồm:
- Dùng giấy tờ giả, bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung; khai báo không trung thực, có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch;
- Dùng giấy tờ không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam để chứng minh đang có quốc tịch Việt Nam;
- Lợi dụng thẩm quyền được giao để:
+ Cấp giấy tờ về quốc tịch Việt Nam, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam trái quy định;
+ Xác nhận không có cơ sở, không đúng sự thật về người xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
- Lợi dụng việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và việc xin giữ quốc tịch nước ngoài khi được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam để:
+ Xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
Nghị định 16/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị định 16/2020/NĐ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer