Thông Tư

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

THÔNG TƯ 01/2016/TT-BLĐTBXH VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy đinh về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/5/2016.

Nghị định 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA của Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ tư pháp-Bộ công an ngày 5 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ Luật hình sự 1999 và mục 2 Nghị Quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương XIV

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer