1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Luật kế toán 2015

2. Nội dung tư vấn:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động của dịch vụ kế toán và hiện tại đang được điều chỉnh bởi Luật kế toán 2015, Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán.

Để tiến hành kinh doanh dịch vụ kế toán thì theo quy định tại Điều 27 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doạnh, cần phải đáp ứng các điều kiện như sau

Chứng chỉ hành nghề

– Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

– Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian

Về điều kiện loại hình công ty:

Việc thành lập công ty kế toán và được phép hoạt động dưới một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh

Theo đó, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện trên để được tiến hành kinh doanh dịch vụ kế toán.

Về thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được quyền đăng ký và hoạt động kinh doanh ở những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi đảm bảo đầy đủ được tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phải bảo đảm đáp ứng được các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Tư vấn tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể thành lập doanh nghiệp và đăng ký ngành nghề này khi chưa đáp ứng được các điều kiện kể trên, tuy nhiên khi hoạt động thì bạn  bắt buộc phải đáp ứng được điều kiện đó.

Tùy vào loại hình hoạt động, các thức điều hành, số lượng thành viên tham gia mà bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp theo các hình thức như đã nêu ở trên :

Thành phần hồ sơ căn cứ theo Điều 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp 2014

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ :

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Dự thảo Điều lệ của công ty Hợp danh.

Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm :

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Dự thảo Điều lệ công ty TNHH.

Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bao gồm bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên là tổ chức: bao gồm bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; văn bản uỷ quyền cho người đại diện, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định (như đã nêu)

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng ĐKKD/ nộp qua trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 3: Phòng ĐKKD tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện việc giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo như ngày hẹn được ghi trên giấy Biên nhận, người đại diện doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả giải quyết hồ sơ của doanh nghiệ

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer