văn bản đề nghị

Những bài biết cùng chủ đề 'văn bản đề nghị'

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế mẫu số 01/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế mẫu số 01/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ mẫu số 01/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế mẫu số 01/GHAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mẫu số 18/MGT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer