trích lập xử lý dự phòng

Những bài biết cùng chủ đề 'trích lập xử lý dự phòng'

Theo đó, việc trích lập các khoản dự phòng phải đảm bảo 04 nguyên tắc chung sau: Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài; Các khoản dự phòng theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau;...

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer