thuế thu nhập doanh nghiệp

Những bài biết cùng chủ đề 'thuế thu nhập doanh nghiệp'

Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Mẫu số 01B/TNDN: tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính.

Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có không quá 100 lao động.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả trong kỳ không sử dụng)

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí mẫu số 02/TNDN-DK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer