thông tư 48/2019/TT-BTC

Những bài biết cùng chủ đề 'thông tư 48/2019/TT-BTC'

Theo đó, việc trích lập các khoản dự phòng phải đảm bảo 04 nguyên tắc chung sau: Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài; Các khoản dự phòng theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau;...

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer