thông báo nộp thuế

Những bài biết cùng chủ đề 'thông báo nộp thuế'

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp mẫu số 04/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Thông báo nộp thuế nhà đất mẫu số 03/NĐAT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Thông báo nộp thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) mẫu số 02/THTK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp mẫu số 04/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer