thông báo

Những bài biết cùng chủ đề 'thông báo'

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp tiền thuê đất mẫu số 02/TMĐN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất, mẫu số 02/TSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo mã số thuế người phụ thuộc mẫu số 16-1/TB-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 14-1/TB-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12-1/TB-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 11-1/TB-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer