mẫu biên bản

Những bài biết cùng chủ đề 'mẫu biên bản'

Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế,gian lận thuế mẫu số 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ mẫu số 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin mẫu số 09/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản công bố quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra ) thuế mẫu số 05/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra thuế) mẫu số 04/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Biên bản làm việc về việc giải trình,bổ sung thông tin, tài liệu mẫu số 02/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Biên bản thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu thuế mẫu số 02/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu biên bản về việc đặt tiền để đảm bảo Mẫu số: 37 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

MẪU BIÊN BẢN THÔNG QUA HỆ THỐNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer