lệ phí trước bạ

Những bài biết cùng chủ đề 'lệ phí trước bạ'

luật sư vui lòng cho tôi biết nếu từ đất vườn chuyển lên thỗ cư năm 2020 thì thuế và lệ phí trước bạ tôi phải nộp là bao nhiêu?

Xin chào, tôi có một số câu hỏi về việc chuyển quyền sử dụng đất. Tôi muốn chuyển quyền sở hữu một mảnh đất ở Lâm Đồng cho chị tôi, nhưng chị cứ yêu cầu tôi phải sang tên đất cho con trai chị, sau đó nó mới tặng ngược lại cho chị tôi. Tôi không hiểu tại sao lại phải rắc rối đến vậy? Có gì ở đây mà tôi đang hiểu sai không?

Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất mẫu số 01/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer