điều kiện tăng lương

Những bài biết cùng chủ đề 'điều kiện tăng lương'

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (tăng lương).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer