công an

Những bài biết cùng chủ đề 'công an'

Hiến pháp 2013 tại Điều 22 quy định rất rõ về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Đó là, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer