chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Những bài biết cùng chủ đề 'chuyển đổi loại hình doanh nghiệp'

Công ty tôi là công ty cổ phần có 03 cổ đông sáng lập, được thành lập từ năm 2012; hiện nay có 01 cổ đông muốn rút toàn bộ cổ phần của mình khỏi công ty. Vậy rất mong được tư vấn giúp, nếu cổ đông đó rút cổ phần mà chưa có thêm cổ đông khác vào thì công ty tôi có phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình không? Nếu không thực hiện thì bị phạt thế nào?

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer