cán bộ công chức

Những bài biết cùng chủ đề 'cán bộ công chức'

Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh.Riêng công chức tại miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội ĐBKK sẽ do UBND tỉnh quy định về trình độ chuyên môn.

Từ ngày 01/7/2020, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.49 triệu đồng/tháng lên 1.6 triệu đồng/tháng, đồng thời, điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (tăng lương).

Ngày 5/4/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 15/2016/QĐ-TTg về mức chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018.

Thưa luật sư, hiện nay qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được rằng việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ chưa thực sự trung thực. Điều này được thể hiện qua việc tài sản khổng lồ lại không thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của những cán bộ đó mà lại mang tên vợ, con, bố mẹ, anh chị em… của cán bộ đó. Tôi được biết rằng, nhà nước ta buộc các cán bộ phải kê khai tài sản, thu nhập và có thể xác minh, thanh tra việc kê khai đó có trung thực hay không.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer