Quyết Định

Ngày 12/3/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 870/QĐ-BYT về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn.

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 736/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Quyết định 856/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Quyết định 963/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.

Quyết định 471/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Quyết định 419/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Quyết định 420/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng.

Quyết định 118/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Quyết định 868/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định 423/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer