Nghị Định

Nghị định 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định của Chính phủ số 61/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy đinh việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực anh ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định 114/2006/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em ngày 03/10/2006

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 05/2015 của Chính Phủ

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer