Luật

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Luật Thi hành tạm giam, tạm giữ năm 2015

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 22/2000/QH10

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014

Bộ Luật dân sự 2005

Luật đất đai 2013

Ngày 04/3/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD).

Luật đất đai 2003 (đã hết hiệu lực ngày 1/7/2014) được thay thế bằng Luật đất đai 2013

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer