Tuyển dụng

Hãy gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung của Luật Sao Việt, bạn là chính mình và luôn có cơ hội để phát triển bản thân. Điều chúng tôi cần chính là sức trẻ, sự nhiệt tình và tài năng của bạn.

Công ty Luật TNHH Sao Việt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đai diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có mong muốn tuyển dụng 02 vị trí Luật sư Tranh tụng Hình sự làm việc toàn thời gian tại Luật Sao Việt.

Công ty Luật TNHH Sao Việt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đai diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có mong muốn tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên Pháp lý (nhóm trung) làm việc toàn thời gian tại Luật Sao Việt.

Công ty Luật TNHH Sao Việt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đại diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có mong muốn tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý (nhóm khó) làm việc toàn thời gian tại Luật Sao Việt

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer