Tuyển dụng

Trên 13 năm hoạt động Luật Sao Việt đã đạt được những thành tựu nhất định về lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tranh tụng, sỡ hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp,... Với quy mô công ty từ 20 - 50 người, Luật Sao Việt quy tụ đội ngũ luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên về hưu thuộc Tòa án cấp cao, các chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thực tiễn và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Trưởng phòng Marketing

ới quy mô công ty từ 20 - 50 người, Luật Sao Việt quy tụ đội ngũ luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên về hưu thuộc Tòa án cấp cao, các chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thực tiễn và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Nhân viên tranh tụng dân sự

Trên 13 năm hoạt động Luật Sao Việt đã đạt được những thành tựu nhất định về lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tranh tụng, sỡ hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp,... Với quy mô công ty từ 20 - 50 người, Luật Sao Việt quy tụ đội ngũ luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên về hưu thuộc Tòa án cấp cao, các chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thực tiễn và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Nhân viên hành chính nhân sự

Trên 13 năm hoạt động Luật Sao Việt đã đạt được những thành tựu nhất định về lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tranh tụng, sỡ hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp,... Với quy mô công ty từ 20 - 50 người, Luật Sao Việt quy tụ đội ngũ luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên về hưu thuộc Tòa án cấp cao, các chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thực tiễn và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 02 Luật sư tranh tụng

Trên 13 năm hoạt động Luật Sao Việt đã đạt được những thành tựu nhất định về lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tranh tụng, sỡ hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp,... Với quy mô công ty từ 20 - 50 người, Luật Sao Việt quy tụ đội ngũ luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên về hưu thuộc Tòa án cấp cao, các chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thực tiễn và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 03 Cộng tác viên viết bài ​

Hãy gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung của Luật Sao Việt, bạn là chính mình và luôn có cơ hội để phát triển bản thân. Điều chúng tôi cần chính là sức trẻ, sự nhiệt tình và tài năng của bạn.

Công ty Luật TNHH Sao Việt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đại diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có mong muốn tuyển dụng 02 Chuyên viên Pháp lý (nhóm khó) làm việc toàn thời gian tại Luật Sao Việt

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer