Văn bản pháp luật

Quyết định ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Thời gian qua, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận được công văn của nhiều Đơn vị báo cáo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe (trong đó có công văn của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai).

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 41/TTr-SNN-VPĐP ngày 19/2/2019) để triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số: 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,quyết định 25/2019/QĐ-UBND.

Chỉ thị về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm .

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc công nhận các xã an toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Chỉ thị 01/UBND tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015 Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y

Quyết định số 559/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh hòa bình, giai đoạn 2019-2025

Công văn 265/BHXH-CSXH về quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám, chữa BNN, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện ATVSLĐ.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer