Bảng lương, bảng phụ cấp chức vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát năm 2020.
(1) Bảng lương:
- Đối với chức danh Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao:
+ Từ ngày 01/01 – 30/6/2020: Bậc 1: 15.496.000 đồng/tháng, Bậc 2: 16.390.000 đồng/tháng.
+ Từ ngày 01/7/2020: Bậc 1: 16.640.000 đồng/tháng, Bậc 2: 17.600.000 đồng/tháng.
- Đối với chức danh Thẩm phán TAND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp:
+ Từ ngày 01/01 – 30/6/2020: Bậc 1: 9.238.000 đồng/tháng, Bậc 2: 9.774.400 đồng/tháng, Bậc 3: 10.310.800 đồng/tháng, Bậc 4: 10.847.200 đồng/tháng, Bậc 5: 11.383.600 đồng/tháng, Bậc 6: 11.920.000 đồng/tháng.
+ Từ ngày 01/7/2020:  Bậc 1: 9.920.000 đồng/tháng, Bậc 2: 10.496.000 đồng/tháng, Bậc 3: 11.072.000 đồng/tháng, Bậc 4: 11.648.000 đồng/tháng, Bậc 5: 12.224.000 đồng/tháng, Bậc 6: 12.800.000 đồng/tháng.
- Thẩm phán TAND cấp tỉnh, Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp: Hưởng lương gồm 8 bậc.
- Thẩm phán TAND cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp: Hưởng lương theo 9 bậc.
(2) Bảng phụ cấp chức vụ:
Bảng phụ cấp được chia làm 03 khu vực:
+ Các chức danh lãnh đạo ở Trung ương;
+ Các chức danh lãnh đạo ở cấp tỉnh;
+ Các chức danh lãnh đạo ở cấp huyện.
**Căn cứ pháp lý:
- Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019.
- Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
- Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004.
- Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 ngày 03/10/2009.
- Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 ngày 14/7/2015.
 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer