Quy định mới về cấp hộ chiếu
Từ ngày 01/12/2015, theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP
 sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định về việc cấp hộ chiếu có một số thay đổi.
 
Cụ thể như sau:

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần (trước đây là 6 tháng).
- Bổ sung đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao:

  + Tổng kiểm toán, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

  + Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bổ sung cơ quan có thẩm quyền cử những người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

  + Các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập.

  + Các hội có công chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cử sang giữ chức vụ chủ chốt theo hình thức luân chuyển.

  + Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Nghị định 94/2015/NĐ-CP
 thay thế Nghị định 136/2007/NĐ-CP.
 


Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer