Tôi có một chút tài sản và muốn để lại hết cho con út sau khi tôi chết. Vậy tôi lập di chúc với nội dung như vậy có được không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Sao Việt, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Pháp luật nước ta tôn trong ý chí của công dân trong việc lập di chúc, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về quyền của người lập di chúc và nội dung của di chúc. Theo đó, người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Dựa vào các quy định trên, bạn có quyền để lại một phần hoặc toàn bộ tài sản cho con út của bạn. Tuy nhiên, nếu trường hợp của bạn có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì khi chia thừa kế người đó vẫn được hưởng di sản bạn để lại. Cụ thể như sau:
"Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”
Đối chiếu với các quy định trên,cho dù bạn di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con thì con bạn cũng chỉ được hưởng toàn bộ tài sản trong trường hợp bạn không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nào khác. Còn nếu bạn không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì bạn hoàn tòan có thể lập di chúc để lại tài sản cho con út của bạn.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 

E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer