Nội dung câu hỏi của bạn đọc:
Bố tôi mất năm 2000, mẹ tôi mất năm 2005. Khi còn sống bố mẹ tôi có tạo lập được 1 mảnh đất 81m2, 1 ngôi nhà cấp 4 trên đất (mảnh đất trên tại phường Mai dịch, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bố mẹ tôi sinh được 3 người con (ngoài 3 anh em tôi thì không còn người thừa kế nào nữa). Nay 3 anh em tôi muốn chia thừa kế đối với mảnh đất bố mẹ tôi để lại và đều muốn được cấp sổ đỏ sau khi chia.
Theo tôi được biết thì hiện tại pháp luật quy định diện tích đất tối thiểu là 30m2 mới được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên thửa đất của 3 anh em tôi sau khi chia thừa kế chỉ được 27m2. Vậy có cách nào để chúng tôi đều được cấp sổ đỏ sau khi tách thửa hay không?

Tổ Dân sự – Công ty Luật TNHH Sao Việt trả lời câu hỏi của bạn như sau: 
Vì đất của bố mẹ bạn để lại ở Hà Nội nên các điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa sẽ được điều chỉnh bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Theo Điều 5 quyết định này, để thửa đất được phép tách thửa thì ngoài quy định về diên tích đất tối thiểu thì thửa đất sau khi tách còn phải đáp ứng quy định về kích thước các mặt sau khi tách, cụ thể như sau:

“Điều 5. Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu
1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều quy định này đối với các xã còn lại.”
Khi 3 anh em bạn chia thừa kế thì diện tích đất mỗi người được chia là 27m2, không đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu được phép tách thửa nên sẽ không được xem xét cho phép tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách. Hiện tại nếu 3 anh em bạn vẫn muốn thực hiện việc tách thửa và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất sau khi tách thì 3 anh em bạn có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất liền kề (hàng xóm) thêm 9m2 đất để diện tích mỗi thửa sau khi tách đủ 30m2, đồng thời bạn phải xem xét khi tách sao cho ngoài việc đã đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu mỗi thửa sau khi tách còn phải đáp ứng về điều kiện chiều rộng mặt tiền và chiều sâu mỗi thửa theo điểm a Khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer