Nội dung câu hỏi của bạn đọc:

Xin chào luật sư, tôi được biết những người có họ trong phạm vi ba đời thì sẽ không được kết hôn với nhau. Vậy những người có quan hệ như thế nào được coi là có họ trong phạm vi ba đời? Xin cảm ơn. 

Trả lời:
Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật TNHH Sao Việt có ý kiến giải đáp như sau:
Tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định các hành vi cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình như sau: 

"1. Cấm các hành vi sau đây: 
...

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Theo đó, thì những người có họ trong phạm vi ba đời không được kết hôn với nhau.

Tiếp đó, căn cứ vào Khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì: Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba.


Nhìn vào sơ đồ này chúng ta thấy:
  • A, B là đời thứ nhất
  • C, D là đời thứ hai
  • C1 với D1, D2; C2 với D1, D2, D1 với C1, C2, D2  với C1, C2  là đời thứ ba
Và cứ thế sơ đồ cây này sẽ lớn dần hơn sẽ hình thành nhiều mối quan hệ hơn mà tuân thủ nguyên tắc trên sẽ tính được các chủ thể thuộc đời thứ mấy.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer