Nội dung câu hỏi của bạn đọc: 
 Tôi ở Nam Định, làm nghề tự do. Tôi lấy vợ năm 2013 và ở chung với bố mẹ, đến tháng 6 năm 2013 thì làm thủ tục tách hộ khẩu và được bố mẹ chia cắt cho nhà và đất (37 m2 đất trên đó có ngôi nhà 03 tầng). Trong giấy tờ cho nhà, đất chỉ nói cho một mình tôi. Vậy tôi xin hỏi khi cấp sổ đỏ thì nhà đất này chỉ đứng tên một mình tôi hay đứng tên cả vợ tôi? Nhà đất này là tài sản riêng của tôi hay là tài sản chung của vợ chồng tôi.


Công ty Luật TNHH Sao Việt trả lời câu hỏi như sau: 

1. Khi cấp “sổ đỏ” sẽ đứng tên bạn hay đứng tên cả 02 vợ chồng bạn

  • Theo quy định tại Điều 100, Luật đất đai năm 2013 thì người có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy tờ cho tặng nhà đất của bố mẹ bạn cho bạn là một loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, trong đó đã xác định rõ là cho một mình bạn. Do đó khi được cấp “Sổ đỏ” sẽ chỉ có một mình bạn đứng tên.
  • Lưu ý với bạn rằng với diện tích đất nhỏ như của bạn (37 m2) rất có thể sẽ không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu để được tách thửa theo quy định của UBND tỉnh/thành phố nơi có đất.

UBND tỉnh Nam Định có quy định về diện tích đất ở tối thiểu được phép thửa trên tách thửa cho các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh tại quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013. Vì không biết mảnh đất của nhà bạn ở khu vực nào nên Chúng tôi cung cấp thông tin sau đây để bạn tham khảo.
 

STT Khu vực Diện tích tối thiểu (m2) Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m) Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)
I Khu vực I:      
1 Khu vực nội thành phố Nam Định, Thị trấn:      
1.1 Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố 30 3,0 5,0
1.2 Thửa đất đơn lẻ, độc lập 45 4,5 5,0
2 Thửa đất trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị:      
2.1 Đường phố có lộ giới mặt cắt nhỏ hơn 20 m 36 4,0 5,0
2.2 Đường phố có lộ giới mặt cắt lớn hơn 20 m 45 4,5 5,0
II Khu vực II 45 3,0 7,0
III Khu vực III 50 4,0 7,0
IV Khu vực IV 80 4,5 7,0

Trường hợp thửa đất của bạn sau khi tách không đảm bảo được diện tích tối thiểu theo quy định nhưng việc chia tách được thực hiện trước ngày quyết định 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực (Quyết định 21/2013/QĐ-UBND có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 17/6/2013) thì việc chia tách vẫn được chấp nhận và được cấp “Sổ đỏ” (theo quy định tại Khoản 1, Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

2 .Tài sản riêng của bạn hay tài sản chung của 02 vợ chồng bạn
Như thông tin bạn cung cấp thì nhà đất đó là tài sản bạn có được trong thời kỳ hôn nhân và được bố mẹ cho riêng bạn. Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 32, Luật hôn nhân gia đình năm 2000 về tài sản riêng của vợ chồng: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.”. Vì vậy, nhà đất là tài sản riêng của bạn.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer