Nội dung câu hỏi bạn đọc: 


Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn tại Tòa án. Lúc này tôi mới biết năm 2015, chồng tôi có vay tiền của anh A nhưng tôi không được biết. Vậy, cho tôi hỏi khi ly hôn thì tôi có phải trả nợ cho anh A không?


Luật sư Phạm Văn Tuyên - Công ty Luật TNHH Sao Việt trả lời như sau: 


Điều 27. Điều 30, Điều 37  Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định trường hợp giao dịch do một bên thực hiện mà giao dịch đó nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng  phải chịu trách nhiệm liên đới, có nghĩa vụ chung về tài sản đối với giao dịch đó. Hoặc trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác.
Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình (khoản 20 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
Như vậy, Nếu chồng bạn vay tiền và tiền đó được chồng bạn sử dụng vào nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc vợ chồng bạn có kinh doanh chung  và chồng bạn là người đại diện hợp pháp cho bạn trong hoạt động kinh doanh đó thì mặc dù khi chồng bạn vay, bạn không biết nhưng khi ly hôn bạn vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản nợ này. Khi đó, về nguyên tắc anh A có quyền yêu cầu bất kỳ ai trong hai vợ chồng bạn thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ. Khi một trong hai người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu người kia thực hiện nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.
Nếu khoản tiền đó được sử dụng vào mục đích riêng của chồng bạn (như mua sắm riêng cho cá nhân, kinh doanh đầu tư riêng….) thì bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm trả nợ cho anh A.
Trong quá trình giải quyết tại Tòa án, bạn và chồng bạn đều phải đưa ra các chứng cứ để chứng minh khoản tiền chồng bạn vay có hay không được sử dụng chung vào nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc hai người có kinh doanh chung và chồng bạn là người đại diện hợp pháp cho bạn để xác định nghĩa vụ liên đới của bạn đối với khoản vay này.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer