Câu hỏi . 

Năm 1960, ông T tham gia kháng chiến, mẹ ông T trước lúc mất khoảng năm 1965 có để để lại cho ông T một số diện tích đất giao cho con trai, con dâu khác trông nom giúp. Đến năm 1967, toàn bộ số ruộng đất của ông Vinh được giao cho Hợp tác xã X quản lý và sử dụng. Năm 1987, Hợp tác xã X giải thể, số đất của ông T được chính quyền xã chia cho một số hộ thiếu đất ở (có quyết định của UBND xã). Đến năm 1997, các hộ gia đình đó được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2014, ông Vinh trở về quê, tới gặp các gia đình đang sử dụng đất và tới UBND xã X yêu cầu trả lại phần đất của tổ tiên. Luật sư cho tôi hỏi, ông T có thể đòi lại đất hay không? Nếu không đòi được ông T cần phải làm gì?

Trả lời mang tính chất tham khảo

  1. Cơ sở pháp lý
  1. Nội dung
  • Thứ nhất, đất đã giao trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước.

Năm 1960, ông T đi bộ đội, mẹ ông T mất năm 1965 có mong muốn để lại cho ông T, tuy nhiên phần đất của ông T đã được giao cho Hợp tác xã P quản lý, sử dụng. Đến năm 1985, Hợp tác xã P giải thể, phần đất đã được UBND xã giao cho những người khác quản lý, sử dụng. Đến năm 1997, những người này đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, phần đất của mẹ ông T để lại đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước nên ông Vinh không có quyền đòi lại. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

  • Thứ hai, căn cứ các Điều 54, Điều 60 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND cấp xã không có thẩm quyền giao đất, thu hồi đất đã giao cho người khác sử dụng ổn định. Vì vậy, trong mọi trường hợp UBND xã không có thẩm quyền thu hồi đất đã giao cho những hộ dân đang sử dụng để trả lại cho ông T.

Đối với trường hợp của ông T, nếu xét thấy ông T có nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho cuộc sống của mình mà phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm, căn cứ Điều 52 Luật đất đai thì ông T có thể đề nghị UBND xã P có thể hướng dẫn ông làm hồ sơ xin cấp đất làm nhà ở, sau đó trình UBND cấp huyện để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer