Câu hỏi: Tôi có 2 bìa đỏ , một bìa có chiều rộng 7m, một bìa có chiều rộng 5m mà thực tế tôi đo được có 11,7m vậy thiếu 0,3m thì phải làm thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Do đó, trên thực tế khi bạn đo lại diện tích đất nhà mình có sự thay đổi về so với diện tích được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu nên bạn chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích như đo đạc thực tế.

Theo Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định về Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“…4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy

chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: 

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; 

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;…”
   Vì vậy, khi có sự thay đổi  bạn vẫn phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, hồ sơ đăng ký biến động đất đai được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai của UBND cấp huyện, hồ sơ bao gồm:

-    Đơn xin đăng ký biến động đất đai;

-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ;

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng;
  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
  • Các loại giấy tờ liên quan đến thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Nếu như bạn không thể trực tiếp làm thủ tục đăng ký biến động đất đai thì bạn có thể làm văn bản ủy quyền (có công chứng) cho người khác thực hiện thủ tục này thay cho bạn kèm theo bộ hồ sơ bên trên.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer