Câu hi:

Thưa lut sư, gia đình tôi d định mua mt mnh đất. Tuy nhiên, đt này là đất chưa có s đỏ. Như vy, vic tôi mua đt này có đưc phép không?

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tr li:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi, Luật sư Sao Việt xin được tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ s pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

2. Lut sư tư vn:

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại: Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 có quy định:

" 1. Người s dng đất được thc hin các quyn chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê li, tng cho, thế chp, góp vn quyn s dng đất khi có Giy chng nhn. Đối vi trường hp chuyn đổi quyn s dng đất nông nghip thì ngưi s dng đất được thc hin quyn sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đt; trường hp nhn tha kế quyn s dng đất thì ngưi s dng đất được thc hin quyn khi có Giy chng nhn hoc đủ điu kin để cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất.

Trường hp người s dng đất được chm thc hin nghĩa v tài chính hoc được ghi n nghĩa v tài chính thì phi thc hin xong nghĩa v tài chính trưc khi thc hin các quyn.

Ngoài ra, Điều 188 Luật đất đai 2013 có quy định Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

1. Người s dng đất được thc hin các quyn chuyn đổi, chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê li, tha kế, tng cho, thế chp quyn s dng đất; góp vn bng quyn s dng đất khi có các điu kin sau đây:

a) Có Giy chng nhn, tr trường hp quy định ti khon 3 Điu 186 và trưng hp nhn tha kế quy định ti khon 1 Điu 168 ca Lut này;

b) Đt không có tranh chp;

c) Quyn s dng đất không b kê biên đ bo đảm thi hành án;

d) Trong thi hn s dng đất.

2. Ngoài các điu kin quy định ti khon 1 Điu này, ngưi s dng đất khi thc hin các quyn chuyn đổi, chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê li, tha kế, tng cho quyn s dng đất; quyn thế chp quyn s dng đất, góp vn bng quyn s dng đất còn phi có đ điu kin theo quy định ti các điu 189, 190, 191, 192, 193 và 194 ca Lut này.

3. Vic chuyn đổi, chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê li, tha kế, tng cho, thế chp quyn s dng đất, góp vn bng quyn s dng đất phi đăng ký ti cơ quan đăng ký đt đai và có hiu lc k t thi đim đăng ký vào s địa chính".

Như vậy để chuyển nhượng đất, cần đủ các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, người sử dụng đất khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu như không có thì không thể làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác.

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định trên thì bạn mua đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên sẽ không đủ điều kiện để được phép chuyển nhượng cho bạn. Bạn không nên giao kết hợp đồng chuyển nhượng này, nó sẽ không đảm bảo quyền lợi của bạn, rất khó để bạn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer