Hỏi: Chị Hoàng Thị Tý ở Bắc Giang hỏi:
Cháu An năm nay 14 tuổi. Do không còn cha mẹ, anh chị em ruột nên chồng của tôi (là chú ruột của An) nhận làm giám hộ cho cháu. Vừa qua cháu có hành vi làm thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Nay họ yêu cầu cháu An phải bồi thường nhưng cháu lại không có tài sản gì, kể cả tài sản của cha mẹ để lại cũng không có. Vậy theo quy định của pháp luật dân sự thì chồng của tôi có phải lấy tài sản của mình để bồi thường không?
Đáp:
Khoản 3 Điều 606 Bộ Luật Dân sự 2005 có quy định như sau:
 Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer