Chào Công ty Luật Sao Việt! Cho tôi hỏi trường hợp bà tôi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp A, đã đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm, chưa hưởng bảo hiểm xã hội lần nào, bà tôi mắc bệnh nặng và đã mất tuần trước. Trường hợp này thì thân nhân của bà tôi có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không? Nếu được hưởng thì đối tượng nào được hưởng? Mức hưởng và số lượng người được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như thế nào? Trân trọng cảm ơn.

Hình ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Luật Sao Việt xin giải đáp như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những người thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

- Đang hưởng lương hưu;

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bà bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm, chưa hưởng bảo hiểm xã hội lần nào. Đối chiếu với quy định trên trường hợp bà bạn mất thì thân nhân của bà bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì các đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Tuất 1 lần:

-Thân nhân không thuộc đối tưởng hưởng tuất hàng tháng.

-Thân nhân hưởng tuất hàng tháng có yêu cầu hưởng tuất 1 lần (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, vợ/chồng/con bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên).

- NLĐ chết không có thân nhân (thực hiện theo luật thừa kế).

Tuy nhiên, những thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (trừ trường hợp con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công thì mới được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

3. Mức hưởng và số lượng thân nhân được hưởng trợ cấp tuất

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

- Về mức hưởng: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Số lượng thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Trường hợp một người chết thuộc đối tượng thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hành tháng thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp trên.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer