Bố tôi có vay ngân hàng một khoản tiền trước khi ông mất. Trong hợp đồng vay không ghi về nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế trong trường hợp bố tôi mất. Vậy xin hỏi, tôi có phải có trách nhiệm trả nợ khoản tiền vay của bố tôi không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Sao Việt, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Theo đó, bố bạn vay tài sản là tiền thì khi đến hạn ông phải trả đủ, đây là nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng của bố bạn.
Về nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau:
" Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế 
Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
..."
Dựa trên quy định của pháp luật đối chiếu với các thông tin bạn cung cấp, cho dù trong hợp đồng vay không đê cập đến nghĩa vụ của người thừa kế, nhưng người được hưởng thừa kế di sản do bố bạn để lại trong tình huống này vẫn phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng của bố bạn trong phạm vi di sản bố bạn để lại.

Do bạn không nói rõ là bố bạn chết có để lại di chúc hay không nên chúng tôi tư vấn cho bạn về cả hai trường hợp có di chúc và không có di chúc. Nếu bố bạn có để lại di chúc thì người được hưởng di sản theo di chúc có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng. Nếu bố bạn không để lại di chúc, việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và những người được hưởng di sản có trách nhiệm trả nợ ngân hàng thay cho bố của bạn.
Dù là trong trường hợp nào trong hai trường hợp trên, khi được hưởng di sản bạn đều có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng thay cho bố. Bạn phải trả bao nhiêu thay bố thì còn tùy thuộc vào phần tài sản bạn sẽ được hưởng nhưng sẽ không vượt quá phần tài sản mà bạn được nhận trừ trường hợp bạn và những người đồng thừa kế có thỏa thuận khác.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 

E-mail: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer