Thuế

Hơn 100 thuế, phí, lệ phí có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà đích đến cuối cùng là người tiêu thụ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được 2 năm và hiện đang nghỉ chế độ thai sản theo quy định thì có được ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Ngày 21/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 943/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là đối với người khám chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng tuyến.

Ngày 18/02/2016, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện.

Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban hành công văn về việc thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Ngày 5/4/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 15/2016/QĐ-TTg về mức chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Tổng cục thuế vừa ban hành công văn số 1695/TCT- QLN về hóa đơn bán lẻ

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau:

Ngày 6/4/2016 Quốc hội ban hành Luật số: 107/2016/QH13 luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Theo đó - Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: Số tiền thuế XK, thuế NK được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính t

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer