Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban hành công văn về việc thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cụ thể:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thì "Người lao động có trách nhiệm nộp hờ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày trở lại làm việc"

Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Công văn 361/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 01/2/2016.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer