Thủ tục Hành chính

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc gia hạn tạm trú cho người nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thi thực, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc đăng ký cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

Đăng ký cấp thẻ thường trú cho người đấu tranh vì tự do, độc lập, dân chủ, vì xã hội, vì dân chủ và hoà bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại; người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam

Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú, người nước ngoài xin đổi thẻ thường trú được chấp thuận cho đổi thẻ thường trú phải đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú để nhận thẻ mới.

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách

Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng, Sao Việt sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá dịch vụ; Hợp đồng dự thảo; Quy trình tư vấn, thực hiện việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài để giải quyết việc riêng

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc chuyển đổi mục đích thẻ tạm trú cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam để làm thuê cho cơ quan đại diện nước ngoài cho người nước ngoài, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc chuyển đổi mục đích thẻ tạm trú cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam để làm thành viên của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc xin cấp thi thực cho người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời đón, bảo trợ sang Việt Nam, Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer