Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công thương ký ban hành Quyết định số 1408/QĐ – BCT. Theo đó, phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2018.

 Theo đó, các TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa, đơn cử như:

- Bãi bỏ thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016.

- Bãi bỏ TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010.

- Giảm thời hạn thực hiện thủ tục từ 05 ngày xuống 03 ngày làm việc đối với TTHC:

+ Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

+ Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg…

Tiết giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp 

Với phương án này, nhiều thủ tục được đơn giản, nhiều quy định được bãi bỏ. Thời gian thực hiện thủ tục cũng được giảm tối đa, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đơn cử như quy định bãi bỏ thành phần hồ sơ: hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại; mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng; thay thế giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Bãi bỏ quy định về việc thông báo yêu cầu thương nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Thời gian thực hiện đăng ký khuyến mại sẽ giảm từ 7 ngày làm việc hiện nay xuống 5 ngày làm việc trước khi triển khai hoạt động khuyến mại.

Các hoạt động xác nhận đăng ký, thay đổi, bổ sung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài; xác nhận đăng ký tổ chức và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam cũng được cắt giảm mạnh với thời gian đăng ký thực hiện khuyến mại giảm xuống còn 7 ngày thay vì 10 ngày như trước đây.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), theo quyết định này, cơ sở kinh doanh thực phẩm muốn được Bộ Công thương hoặc sở công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT) sẽ được bãi bỏ tài liệu trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, gồm: Bản sao có xác nhận của cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

Tương tự, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP sẽ được bãi bỏ tài liệu trong hồ sơ như: Bản sao có xác nhận của cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, bỏ nội dung “diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng’

Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK), Bộ Công thương bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (NK) thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, giảm thời hạn thực hiện từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc với thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu (XK) và NK thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương.

Với hoạt động cấp giấy phép gia công XK có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT, bãi bỏ văn bản xác nhận của bộ quản lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của  thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời, giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, nhiều TTHC trong các lĩnh vực khác như quản lý cạnh tranh, kỹ thuật an toàn, kinh doanh rượu, năng lượng, điện, tiêu chuẩn đo lường cũng được cơ quan này cắt giảm mạnh mẽ. 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh theo lộ trình cụ thể

Ngày 2/5, thông tin tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ do Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, công tác đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN giai đoạn 2016 - 2018 của Bộ Công thương được tiến hành theo lộ trình rõ ràng, cụ thể.

Đó là, Quyết định số 4846/QĐ-BCT (ngày 9/12/2016) về phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương năm 2017; Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018. Gần đây nhất, là Quyết định số 1408/QĐ-BCT (ngày 27/4/2018) về Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC năm 2018 của Bộ Công thương.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 296 TTHC cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên; trong đó, có 35 DVCTT mức độ 4, 118 DVCTT mức độ 3 và tất cả 153 DVCTT này đều đã được tích hợp trên Cổng DVCTT của bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN. Bộ đã thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 6 TTHC ở mức độ 4.

Những cải cách TTHC của Bộ Công thương đã được ghi nhận tại các đánh giá, xếp hạng hàng năm. Năm 2015, xếp hạng Par Index 2017 của Bộ Công thương ở vị trí 18/19 nhưng đến năm 2017 đã đạt vị trí 5/19./.

Theo Quyết định số 1408/QĐ-BCT, sẽ có 54 TTHC nằm trong diện bãi bỏ, đơn giản hóa. Trong đó, bãi bỏ 12 thủ tục và đơn giản hóa 42 thủ tục đối với 10 lĩnh vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 thông tư, 1 thông tư liên tịch, 1 quyết định của Thủ tướng và 7 nghị định

 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer