Xin chào luật sư, công ty của tôi là công ty cổ phần gồm 5 cổ đông sáng lập vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (tháng 7/2020), có 3 cổ đông chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Vậy trường hợp này công ty tôi có bị xử phạt không và chúng tôi phải xử như thế nào với các cổ đông không góp đủ? Tôi cảm ơn!

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Nguồn: Internet.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp cổ đông không góp vốn hoặc không góp đủ vốn trong thời hạn quy định như trường hợp công ty bạn gặp phải.

Thứ nhất, việc 3 cổ đông không góp đủ số vốn đã đăng ký trong khi công ty bạn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ tháng 3/2019 (tức đã quá hạn đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh) sẽ khiến công ty bị xử lý vi phạm hành chính về thành lập doanh nghiệp.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 28 NĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập doanh nghiệp: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký”.

Như vậy, công ty của bạn đã vi phạm quy định về thành lập doanh nghiệp nên phải nộp phạt theo quy định và tiến hành đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các cổ đông công ty bằng số vốn đã góp.

Trong nội bộ công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không giám sát, đôn đốc thanh toán đủ, đúng hạn số cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua và/hoặc không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đúng thời hạn quy định.

Thứ hai, xử lý việc các cổ đông không góp đủ và chỉ góp được một phần số cổ phần đã đăng ký mua:

Theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014, thì:

“1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, thời hạn để các cổ đông sáng lập góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu trong thời hạn này mà các cổ đông chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì cổ đông đó chỉ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác. Đối với số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

Các công việc mà công ty bạn cần phải thực hiện trong trường hợp này bao gồm:

- Đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ (giảm vốn):

Công ty bạn cần phải tiến hành thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các cổ đông Công ty với phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, tức trong vòng 120 ngày sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập:

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP: “Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty”.

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân  và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt đối với câu hỏi của bạn. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục có gặp phải các vấn đề khúc mắc, bạn vui lòng liên hệ:

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer