Câu hỏi:

Hiện tại tôi đang có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng thương mại, được biết doanh nghiệp nhỏ và vừa được ngân hàng phát triển Việt Nam bảo lãnh để vay vốn tại ngân hàng thương mại. Vậy cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tại ngân hàng thương mại như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật Sao Việt xin giải đáp như sau:

Trình tự, thủ tục để Ngân hàng phát triển Việt Nam bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại như sau:

Bước 1. Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh lập hồ sơ vay vốn gửi ngân hàng thương mại để đề nghị được vay vốn theo quy định.

Bước 2. Ngân hàng thương mại thực hiện thẩm định các điều kiện vay vốn của doanh nghiệp theo cơ chế cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng theo quy định và xem xét chấp thuận cho vay.

Bước 3. Căn cứ hồ sơ vay vốn và chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định các điều kiện bảo lãnh để quyết định việc bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại.

Thời gian thẩm định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không chấp thuận bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và giải thích rõ lý do không chấp thuận.

 Hồ sơ đề nghị bảo lãnh gồm:

- Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn do doanh nghiệp lập theo mẫu do Ngân hàng Phát triển quy định.

- Văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại.

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ pháp lý chứng minh dự án đã hoàn thành đầy đủ các trình tự thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Các tài liệu liên quan:

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập theo quy định pháp luật;

+ Tài liệu liên quan chứng minh doanh nghiệp có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án và được đầu tư toàn bộ vào tài sản cố định theo quy định;

+ Các tài liệu khác có liên quan chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện được bảo lãnh vay vốn theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Phát triển thẩm định và xác định là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay đối với dự án đầu tư,…

Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục  để Ngân hàng phát triển Việt Nam bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn tham khảo thêm Thông tư 47/2014/TT – BTC ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ – TTG ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại hoặc liên hệ Công ty Luật TNHH Sao Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6243.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer