Câu hỏi: Chào công ty Luật TNHH Sao Việt! Hiện tại tôi có nhu cầu thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhưng tôi chưa rõ những nội dung thay đổi nào phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những nội dung nào phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Mong nhận được sự phản hồi từ quý công ty. Xin cảm ơn!

.

Trả lời

Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi xin giải đáp như sau:

  1. Các trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Tên doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của:

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần;
  • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  • Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
  • Thành viên là cá nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Vốn điều lệ.

  1. Các trường hợp phải thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

-  Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

-  Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

-  Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi nội dung đăng ký thuế; thông báo tài khoản ngân hàng,…

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về các trường hợp phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các trường hợp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo thêm Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc liên hệ Công ty Luật TNHH Sao Việt qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer