Câu hỏi:

Kính chào quý công ty, tôi muốn được tư vấn một việc như sau: Tôi và một công ty X muốn thành lập công ty hợp danh về lĩnh vực tư vấn đầu tư. Vậy khi tôi là thành viên hợp danh của công ty hợp danh thì tôi có bị hạn chế thực hiện những công việc nào? Và công ty X có được góp vốn thành lập công ty hợp danh với tư cách là thành viên hợp danh không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật sư Sao Việt giải đáp như sau:

Thứ nhất, bạn là thành viên hợp danh của công ty hợp danh sẽ bị hạn chế một số quyền như sau:

1. Bạn không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Bạn không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Thứ hai, Công ty X không được là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Vì, thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Công ty hợp danh có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh là thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh và phải có ít nhất từ hai thành viên hợp danh trở lên.

Thành viên góp vốn là thành viên không bắt buộc phải có trong công ty hợp danh. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Như vậy, công ty X có thể làm thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 để được giải đáp, hỗ trợ.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer