Câu hỏi: Kính chào quý công ty, tôi muốn được tư vấn một việc như sau: Công ty tôi (Công ty TNHH hai thành viên) có trụ sở tại Hà Nội muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong vòng 10 tháng. Tôi muốn hỏi thành phần hồ sơ và thời gian tạm ngừng tối đa là bao nhiêu thời gian?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh: Thông báo tạm ngừng kinh doanh, Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh, Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ( Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội)  chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội gửi giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp của bạn khi tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hoặc cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ( nếu có ) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Trên đây là giải đáp của Chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm, để biết thêm thông tin chi tiết bạn tham khảo Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP hoặc xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH Sao Việt theo Tổng đài tư vấn pháp luật 19006243 để được tư vấn miễn phí.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer