Câu hỏi: Tôi và một vài người bạn đang có ý định thành lập công ty TNHH 2 TV kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Cho tôi hỏi: Thứ nhất: Công ty tôi có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật không và tối đa là bao nhiêu người. Thứ hai: Nếu Công ty tôi chỉ có một người đại diện theo pháp luật là tôi mà tôi lại ra nước ngoài 03 tháng để chữa bệnh thì Công ty tôi có phải đổi người đại diện theo pháp luật không? Tôi xin cảm ơn!
 
Số lượng người đại diện theo pháp luật
Trả lời:
Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Thứ nhất, theo khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty bạn hoàn toàn có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, số lượng được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên bạn nên căn cứ vào chức năng, quy mô của Công ty để có thể đưa ra số lượng phù hợp nhất với chiến lược kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
 
"Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
..........
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp."
 
Thứ hai, theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Luật doanh nghiệp 2014 thì nếu Công ty bạn chỉ có một người đại diện theo pháp luật là bạn và nếu bạn ra nước ngoài 03 tháng để chữa bệnh thì bạn phải ủy quyền cho người khác làm người đại diện theo pháp luật và vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Cụ thể:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 
Trên đây là giải đáp của Chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm, mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 để được giải đáp.
Trân trọng ./.
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer