Công ty mình mới thay đổi tên doanh nghiệp và thay đổi tài khoản ngân hàng theo tên công ty mới. Cho mình hỏi luật có yêu cầu thay đổi tên doanh nghiệp thì phải thông báo đến đối tác hay thay đổi hợp đồng đã ký không ạ? Nếu có, công ty bên mình phải làm thủ tục gì với đối tác đã ký hợp đồng trước khi thay đổi (thông báo hay phụ lục thay đổi hợp đồng,...)?

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Theo Luật doanh nghiệp 2014, việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,....thì bạn phải có nghĩa vụ công khai thông tin về thành lập khi doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, tại khoản 6 Điều 8 luật này như sau:

"6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan."

Đồng thời, tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

“1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai."

Theo quy định của luật, việc thay đổi tên của doanh nghiệp phải được đăng công khai trên cổng thông tin quốc gia với thời hạn thông báo là 30 ngày mà không có quy định cụ thể là phải thông báo trực tiếp đến đối tác đã ký hợp đồng trước đó. Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì: "3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp."

Tuy nhiên, để thuận lợi trong hoạt động công ty và mối quan hệ giữa các bên đã ký kết làm ăn lâu dài, ổn định thì việc bạn nên có văn bản thông báo đến các bên là thực sự cần thiết. Công ty bạn nên làm phụ lục hợp đồng sửa đổi nội dung liên quan đến việc thay đổi tên và cung cấp thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho đối tác để thể hiện sự minh bạch trong quan hệ với khách hàng và tính hợp pháp của việc thay đổi tên.

Bạn đọc nếu còn thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer